คลิกเพื่อดูรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบแข่งขัน  

“Asian Science Mathematics and English Olympiad” (ASMO) ครั้งที่ 7 ปีการศึกษา 2563 

มีกำหนดสอบในวันที่ 18 ต.ค. 2563  โปรดอ่านรายละะเอียดในไฟล์เอกสารที่แนบในลิงก์