รายชื่อนักเรียนเข้าใหม่ ชั้น ป.1/1-ป.1/12  ปีการศึกษา 2562

ตรวจสอบชั้น /ห้อง/ เลขที่ ได้ตามไฟล์ที่แนบต่อไปนี้ 

 

คลิกไฟล์ PDF เพื่อดูรายชื่อ