กดคลิกเพื่อเข้าเว็บไซต์เช็คผลการเรียน

 

ขั้นตอนในการกรอกเข้าสู่ระบบ

ขั้นตอนที่ 1 ให้ใส่เลขบัตรประจำตัวนักเรียน และกด ตกลง

ขั้นตอนที่ 2 กรอกรหัสผ่าน สามารถใส่เลขบัตรประชาชน หรือ วัน/เดือน/ปี เกิดของนักเรียน อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้

               * กรณีวันเกิดให้กรอกรูปแบบ 'วว/ดด/ปปปป' ใช้ปี พ.ศ.

               * กรณีเลขบัตรประชาชน 13 หลัก ไม่ต้องมี '-'