เรียนเชิญคุณครูผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่านตอบแบบสอบถามความพึงพอใจเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องเทคนิคการสอนสู่ศตวรรษที่ 21 ให้ผู้เรียนพร้อมเป็นพลเมืองในยุค 4.0 ในวันที่ 11-12 พ.ย.2560

วันที่ 12 พ.ย. 2560
ผู้เข้าชม : 402
เรียนเชิญคุณครูผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่านตอบแบบสอบถามความพึงพอใจเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องเทคนิคการสอนสู่ศตวรรษที่ 21 ให้ผู้เรียนพร้อมเป็นพลเมืองในยุค 4.0 ในวันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2560 ตามลิ้งที่แนบด้านล่าง https://goo.gl/forms/JByW45habotxWFf42 ขอขอบคุณทุกท่านมา ณ ที่นี้
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ศิษย์เก่าทุกรุ่นสามารถเข้าร่วมลงทะเบียนได้ที่http://schoolweb.eduzones.com/thidamaepra/alumni/index.php
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ประกาศผลสอบเข้าศึกษาต่อโรงเรียนธิดาแม่พระ ปีการศึกษา 2560 ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2