ประกาศรายชื่่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนในชั้น ม.1 ปีการศึกษา2561 (ประเภทห้องเรียนพิเศษ)

วันที่ 08 ก.พ. 2561
ผู้เข้าชม : 439
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ประกาศผลสอบคัดเลือกเข้าร.ร.ธิดาแม่พระ ปีการศึกษา 2559 นักเรียนที่สอบได้มอบตัวใน วันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2559 และ นักเรียนที่สอบได้เป็นตัวสำรองให้ติดตามผลหลังจากเวลา13.00น. ของวันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2559 กรุณาเตรียมหลักฐานในการมอบตัวตามใบประกาศข้างล่าง