โล่เกียรติคุณสถานศึกษาที่ส่งเสริมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน TEDET

วันที่ 21 พ.ย. 2560
ผู้เข้าชม : 530

      

   โรงเรียนธิดาแม่พระได้รับโล่เกียรติคุณสถานศึกษาที่ส่งเสริมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน มอบให้โรงเรียนที่มุ่งเน้นการพัฒนาและยกระดับการศึกษาวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ในโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (Thailand Educational Development and Evaluation Tests – TEDET)  โดยมี ซิสเตอร์สายสุดา กิจประยูร เป็นตัวแทน ในการรับโล่ในครั้งนี้   ซึ่งภายในพิธีได้รับเกียรติจาก ดร.พรพรรณ ไวทยางกูร  ผู้อำนวยการ สสวท. ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี  อาจารย์อลงกรณ์ ตั้งสงวนธรรม ผู้อำนวยการสาขามัธยมศึกษา สสวท. กล่าวรายงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจาก สสวท. ผู้บริหารจากบริษัท เอดู พาร์ค จำกัด ร่วมเป็นสักขีพยานในการมอบโล่เกียรติคุณซึ่งจัดขึ้น เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2560

   

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ประกาศผลสอบคัดเลือกเข้าร.ร.ธิดาแม่พระ ปีการศึกษา 2559 นักเรียนที่สอบได้มอบตัวใน วันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2559 และ นักเรียนที่สอบได้เป็นตัวสำรองให้ติดตามผลหลังจากเวลา13.00น. ของวันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2559 กรุณาเตรียมหลักฐานในการมอบตัวตามใบประกาศข้างล่าง